Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 21,8-9)

6."Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno."
7.Otázali se ho: "Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?"
8.Odpověděl: "Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: `Já jsem to´ a `nastal čas´. Nechoďte za nimi.
9.Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned."
10.Tehdy jim řekl: "POvstane národ proti národu a království proti království,
11.budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka