Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 21,5-7)

3.a řekl: "Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.
4.Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku; dala všechno, z čeho měla být živa."
5.Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl:
6."Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno."
7.Otázali se ho: "Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?"
8.Odpověděl: "Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: `Já jsem to´ a `nastal čas´. Nechoďte za nimi.
9.Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka