Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 21,12-19)

12.Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno.
13.To vám bude příležitostí k svědectví.
14.Vezměte si k srdci, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit.
15.Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník.
16.Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti.
17.A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.
18.Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.
19.Když vytrváte, získáte své životy.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka