Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 2,40-52)

40.Dítě rostlo v síle /ducha/ a moudrosti a milost Boží byla s ním.
41.Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma.
42.Také když my bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem.
43.A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli.
44.Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými.
45.Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě.
46.Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky.
47.Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí.
48.Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: "Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali."
49.On jim řekl: "Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?"
50.Ale oni jeho slovu neporozuměli.
51.Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci.
52.A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka