Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 2,1-5)

1.Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu.
2.Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius.
3.Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města.
4.Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova,
5.aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka