Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 19,1-10)

1.Ježíš vešel do Jericha a procházel jím.
2.Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč;
3.toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit.
4.Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít.
5.Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě."
6.On rychle slezl a s radostí jej přijal.
7.Všichni, kdo to uviděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!"
8.Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně."
9.Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.
10.Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka