Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 18,2-8)

2."V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal.
3.V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: `Zastaň se mne proti mému odpůrci.´
4.Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: `I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám,
5.dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří.´"
6.A Pán řekl: "Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce!
7.Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
8.Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka