Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 18,18-27)

18.Jeden z předních mužů se ho otázal: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?"
19.Ježíš mu řekl: "Proč mi říkáš `dobrý´? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.
20.Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku."
21.On řekl: "To všechno jsem dodržoval od svého mládí."
22.Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: "Jedno ti ještě schází. Prodej všechno co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!"
23.On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý.
24.Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!
25.Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý člověk vešel do Božího království."
26.Ti, kdo to slyšeli, řekli: "Kdo tedy může být spasen?"
27.Odpověděl: "Nemožné u lidí je u Boha možné."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka