Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 18,18-19)

16.Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.
17.Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde."
18.Jeden z předních mužů se ho otázal: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?"
19.Ježíš mu řekl: "Proč mi říkáš `dobrý´? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.
20.Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku."
21.On řekl: "To všechno jsem dodržoval od svého mládí."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka