Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 18,10-14)

10."Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.
11.Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník.
12.Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.´
13.Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: `Bože, slituj se nade mnou hříšným.´
14.Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka