Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 17,27)

25.Ale nejprve musí mnoho trpět a být zavržen od tohoto pokolení.
26.Jako bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka:
27.Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny.
28.Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli;
29.v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka