Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 17,12-19)

12.Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál
13.a hlasitě volali: "Ježíš, Mistře, smiluj se nad námi!"
14.Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím!" A když tam šli, byli očištěni.
15.Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha;
16.padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to Samařan.
17.Nato Ježíš řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět?
18.Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?"
19.Řekl mu: "Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka