Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 16,19-31)

19.Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval.
20.U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů,
21.a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy.
22.I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben.
23.A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara.
24.Tu zvolal: `Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.´
25.Abraham řekl: `Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš.
26.A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo - i kdyby chtěl, nemůže odtud k vám ani překročit od vás k nám.´
27.Řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu,
28.neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.´
29.Ale Abraham mu odpověděl: `Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!´
30.On řekl: `Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.´
31.Řekl mu: `Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.´"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka