Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 16,15-18)

13.Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku."
14.Toto slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu.
15.Řekl jim: "Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost.
16.Zákon a proroci až do Jana; od té chvíle se zvěstuje království Boží a každý si do něho vynucuje vstup.
17.Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona.
18.Každý, kdo propouští svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; kdo se ožení s tou, kterou muž pustil, cizoloží.
19.Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval.
20.U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka