Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 16,13)

11.Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství?
12.Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří?
13.Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku."
14.Toto slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu.
15.Řekl jim: "Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka