Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 14,28-30)

26."Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem.
27.Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
28.Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?
29.Jinak - až položí základ a nebude moci dokončit - vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí.
30.`To je ten člověk´, řeknou, `který začal stavět, ale nemohl dokončit.´
31.Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo táhne s dvaceti tisíci?
32.Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka