Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 14,16-24)

16.Ježíš mu řekl: "Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí.
17.Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: `Pojďte, vše už je připraveno.´
18.A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: `Koupil jsem pole a musím se jít na ně podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.´
19.Druhý řekl: `Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!´
20.Další řekl: `Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.´
21.Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: `Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.´
22.A služebník řekl: `Pane, stalo se, jak jsi rozkázal a ještě je místo.´
23.Pán řekl služebníkovi: `Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.
24.Neboť vám pravím: Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře.´"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka