Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 13,1-9)

1.Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí.
2.On jim na to řekl: "Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět?"
3.Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.
4.Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma?
5.Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete."
6.Potom jim pověděl toto podobenství: "Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl.
7.Řekl vinaři: `Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?´
8.On mu odpověděl: `Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím.
9.Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit´."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka