Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 11,37-44)

37.Když domluvil, pozval ho k jídlu jeden farizeus. Ježíš k němu vešel a posadil se ke stolu.
38.Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem nejprve neomyl.
39.Ale Pán mu řekl: "Vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti.
40.Pošetilci! Což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř?
41.Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté.
42.Ale běda vám farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet.
43.Běda vám farizeům! S oblibou sedáte na předních místech v synagógách a líbí se vám, když vás lidé na ulici zdraví.
44.Běda vám! Jste jako zapomenuté hroby, po nichž lidé nahoře chodí a nevědí o nich."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka