Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 11,27-28)

25.Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený.
26.Tu jde a přivede sedm jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky."
27.Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: "Blaze té, která tě zrodila a odkojila!"
28.Ale on řekl: "Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je."
29.Když se u něho shromažďovaly zástupy, začal mluvit: "Toto pokolení je zlé; žádá si znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo.
30.Jako byl Jonáš znamením pro Ninivské, tak bude i Syn člověka tomuto pokolení.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka