Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 10,38-42)

38.Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta,
39.která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo.
40.Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!"
41.Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.
42.Je jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka