Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 1,80)

78.pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti,
79.aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje."
80.Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka