Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 1,76)

74.abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu
75.jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.
76.A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu
77.a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů,
78.pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka