Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 1,57-68)

57.Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn.
58.A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní.
59.Osmého dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát jméno po otci Zachariáš.
60.Jeho matka na to řekla: "Nikoli, bude se jmenovat Jan."
61.Řekli jí: "Nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje!"
62.Obrátili se na otce, jaké mu chce dát jméno.
63.On požádal o tabulku a napsal na ni: Jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili.
64.Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha.
65.Tu padla bázeň na všechny sousedy a všude po judských horách se mluvilo o těch událostech.
66.Všichni, kteří to uslyšeli, uchovávali to v mysli a říkali: "Čím toto dítě bude?" A ruka Hospodinova byla s ním.
67.Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky promluvil:
68."Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka