Bible

Epištola k Kolossenským (Kol 3,4-11)

4.Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.
5.Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.
6.Pro takové věci přichází Boží hněv /na neposlušné/.
7.I vy jste dříve tak žili.
8.Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst.
9.Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky
10.a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.
11.Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka