Bible

Epištola k Kolossenským (Kol 2,8-12)

8.Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
9.V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10.v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.
11.V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla.
12.S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka