Bible

Epištola k Kolossenským (Kol 1,12-18)

12.a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.
13.On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.
14.V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:
15.On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
16.neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
17.On předchází všechno, všechno v něm spočívá,
18.on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka