Bible

Evangelium podle Jana (Jan 8,32)

30.Když takto mluvil, mnozí v něho uvěřili.
31.Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
32.Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."
33.Odpověděli mu: "Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se svobodnými?"
34.Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka