Bible

Evangelium podle Jana (Jan 7,37-39)

35.Židé si říkali mezi sebou: "Kam hodlá jít, že ho nenajdeme? Chce snad jít mezi pohany a tam učit?
36.Co znamenají slova, jež řekl: `Budete mě hledat a nenajdete, a tam, kde jsem já, vy nemůžete přijít´?"
37.V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!
38.Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo."
39.To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.
40.Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali: "To je skutečně ten Prorok!"
41.Druzí prohlašovali: "Je to Mesiáš!" Jiní namítali: "Což přijde Mesiáš z Galileje?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka