Bible

Evangelium podle Jana (Jan 6,27-33)

27.Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť."
28.Řekli mu: "Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?"
29.Ježíš jim odpověděl: "Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal."
30.Řekli mu: "Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš?
31.Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: `Dal jim jíst chléb z nebe´."
32.Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec.
33.Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka