Bible

Evangelium podle Jana (Jan 5,24-30)

24.Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
25.Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.
26.Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě.
27.A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka.
28.Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas
29.a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.
30.Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka