Bible

Evangelium podle Jana (Jan 5,24)

22.Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,
23.aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.
24.Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
25.Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.
26.Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka