Bible

Evangelium podle Jana (Jan 19,30-35)

30.Když Ježíš okusil octa, řekl: "Dokonáno jest." A nakloniv hlavu, skonal.
31.Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži - na tu sobotu totiž připadal veliký svátek - požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byli sňati s kříže.
32.Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním.
33.Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali,
34.ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda.
35.A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka