Bible

Evangelium podle Jana (Jan 19,15)

13.Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném `Na dláždění´, hebrejsky Gabbatha.
14.Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát Židům řekl: "Hle, váš král!"
15.Oni se dali do křiku: "Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!" Pilát jim řekl: "Vašeho krále mám dát ukřižovat?" Velekněží odpověděli: "Nemáme krále, jen císaře."
16.Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili /a vedli/.
17.Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka