Bible

Evangelium podle Jana (Jan 17,17)

15.Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.
16.Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
17.Posvěť je /svou/ pravdou; tvoje slovo je pravda.
18.Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
19.Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka