Bible

Evangelium podle Jana (Jan 16,33)

31.Ježíš jim odpověděl: "Teď věříte?
32.Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou.
33.To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka