Bible

Evangelium podle Jana (Jan 16,13)

11.soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.
12.Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli.
13.Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
14.On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
15.Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka