Bible

Evangelium podle Jana (Jan 15,17-16,2)

17.To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.
18.Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19.Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
20.Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat - jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.
21.Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho,který mě poslal.
22.Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.
23.Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24.Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce.
25.To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: `Nenáviděli mě bez příčiny´.
26.Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
27.Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.
1.To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést.
2.Budou vás vylučovat za synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka