Bible

Evangelium podle Jana (Jan 14,30)

28.Slyšeli jste, že já řekl jsem vám: Jdu, a zase přijdu k vám. Kdybyste mne milovali, radovali byste se jistě, že jsem řekl: Jdu k Otci; nebo Otec větší jest nežli já.
29.A nyní pověděl jsem vám, prvé než by se stalo, abyste, když se stane, uvěřili.
30.Již nemnoho mluviti budu s vámi; neboť jde kníže tohoto světa, ale nemáť nic na mně.
31.Ale aby poznal svět, že miluji Otce, a jakož mi přikázal Otec, tak činím. Vstaňte, poďme odtud.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka