Bible

Evangelium podle Jana (Jan 14,15)

13.A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.
14.Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
15.Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
16.a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky -
17.Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka