Bible

Evangelium podle Jana (Jan 13,34)

32.Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned.
33.Dítky, ještě jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, a jako jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám: Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete.
34.Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.
35.Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým."
36.Šimon Petr mu řekl: "Pane, kam odcházíš?" Ježíš odpověděl: "Kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš; budeš mne však následovat později."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka