Bible

Evangelium podle Jana (Jan 13,3-17)

3.Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází,
4.odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se;
5.pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán.
6.Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?"
7.Ježíš odpověděl: "Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš."
8.Petr mu řekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl."
9.Řekl mu Šimon Petr: "Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!"
10.Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni."
11.Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí.
12.Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: "Chápete, co jsem vám učinil?
13.Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem.
14.Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.
15.Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.
16.Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal.
17.Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka