Bible

Evangelium podle Jana (Jan 12,31)

29.Ten pak zástup, kterýž tu stál a slyšel, pravil: Zahřmělo. Jiní pravili: Anděl k němu mluvil.
30.Odpověděl Ježíš a řekl: Ne pro mneť hlas tento se stal, ale pro vás.
31.Nyníť jest soud světa tohoto, nyní kníže světa tohoto vyvrženo bude ven.
32.A já budu-liť povýšen od země, všecky potáhnu k sobě.
33.(To pak pověděl, znamenaje, kterou by smrtí měl umříti.)
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka