Bible

Evangelium podle Jana (Jan 12,24)

22.Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi.
23.Ježíš jim odpověděl: "Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka.
24.Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.
25.Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný.
26.Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka