Bible

Evangelium podle Jana (Jan 10,27-38)

27.Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou
28.a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.
29.Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky.
30.Já a Otec jsme jedno."
31.Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali.
32.Ježíš jim řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat?"
33.Židé mu odpověděli: "Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh."
34.Ježíš jim řekl: "Ve vašem zákoně je přece psáno: `Řekl jsem: jste bohové.´
35.Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy - a Písmo musí platit -
36.jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl: Jsem Boží Syn?
37.Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi!
38.Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka