Bible

Evangelium podle Jana (Jan 10,1-9)

1."Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič.
2.Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.
3.Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je.
4.Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.
5.Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají."
6.Toto přirovnání jim Ježíš řekl; oni však nepochopili, co tím chtěl říci.
7.Řekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.
8.Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.
9.Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka