Bible

Evangelium podle Jana (Jan 1,29-34)

29.Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.
30.To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve, než já.
31.Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael."
32.Jan vydal svědectví: "Spatřil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm.
33.A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: `Na koho spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.´
34.Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka