Bible

Evangelium podle Jana (Jan 1,18-28)

18.Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.
19.Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?"
20.Nic nepopřel a otevřeně vyznal: "Já nejsem Mesiáš."
21.Znovu se ho zeptali: "Jak to tedy je? Jsi Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne."
22.Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš?"
23.Řekl: "Jsem hlas volajícího na poušti: Urovnejte cestu Páně - jak řekl prorok Izaiáš."
24.Ti vyslaní byli z řad farizeů.
25.Otázali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?"
26.Jan jim odpověděl: "Já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte -
27.ten, který přichází za mnou; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi."
28.To se stalo v Betanii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka