Bible

Evangelium podle Jana (Jan 1,1-17)

1.Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
2.To bylo na počátku u Boha.
3.Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
4.V něm byl život a život byl světlo lidí.
5.To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
6.Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan.
7.Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.
8.Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
9.Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.
10.Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.
11.Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.
12.Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
13.Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.
14.A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
15.Jan o něm vydal svědectví a volal: "To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já."
16.Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
17.Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka