Bible

První Kniha Mojžíšova (Genesis) (Gen 7,6-9)

4.neboť již za sedm dní sešlu na zemi déšť, který potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Smetu z povrchu země vše, co povstalo, co jsem učinil."
5.Noe udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal.
6.Šest set let bylo Noemu, když nastala potopa, vody na zemi.
7.Před vodami potopy vešel Noe a s ním jeho synové i jeho žena a ženy jeho synů do archy.
8.Z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se plazí po zemi,
9.vždy po páru vešli samec a samice k Noemu do archy, jak mu Bůh přikázal.
10.Po sedmi dnech pak pronikly na zemi vody potopy.
11.V šestistém roce života Noeho, sedmnáctý den druhého měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka